Follow us:

a

Publikime

OPEN TOURISM Rrjeti i bashkëpunimit ndërkufitar për një turizëm të hapur për inovacion Përmbledhja e projektit OPEN TOURISM synon të forcojë bashkëpunimin ndërkufitar publik-privat, me qëllim promovimin e trashëgimisë lokale dhe favorizimin e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror. Do të zbatohet një strategji inovative, bazuar në një koncept të ri të turizmit, duke u përqëndruar në një marrëdhënie më të thellë midis vizitorëve dhe komuniteteve lokale. Një strategji e marketingut të integruar të territorit do të forcojë atraktivitetin e pasurive natyrore dhe kulturore, ndërsa produktet dhe shërbimet inovative

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.