Follow us:

a

Publikime

OPEN TOURISM Rrjeti i bashkëpunimit ndërkufitar për një turizëm të hapur për inovacion Përmbledhja e projektit OPEN TOURISM synon të forcojë bashkëpunimin ndërkufitar publik-privat, me qëllim promovimin e trashëgimisë lokale dhe favorizimin e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror. Do të zbatohet një strategji inovative, bazuar në një koncept të ri të turizmit, duke u përqëndruar në një marrëdhënie më të thellë midis vizitorëve dhe komuniteteve lokale. Një strategji e marketingut të integruar të territorit do të forcojë atraktivitetin e pasurive natyrore dhe kulturore, ndërsa produktet dhe shërbimet inovative