Follow us:

OPEN TOURISM-Rrjeti i bashkëpunimit ndërkufitar për një turizëm të hapur për inovacione

OPEN TOURISM

Rrjeti i bashkëpunimit ndërkufitar për një turizëm të hapur për inovacion

Përmbledhja e projektit

OPEN TOURISM synon të forcojë bashkëpunimin ndërkufitar publik-privat, me qëllim promovimin e trashëgimisë lokale dhe favorizimin e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror. Do të zbatohet një strategji inovative, bazuar në një koncept të ri të turizmit, duke u përqëndruar në një marrëdhënie më të thellë midis vizitorëve dhe komuniteteve lokale. Një strategji e marketingut të integruar të territorit do të forcojë atraktivitetin e pasurive natyrore dhe kulturore, ndërsa produktet dhe shërbimet inovative do të lëshohen për të përmirësuar përsosmëritë, të ofrojnë informacion dhe të ofrojnë shërbime turistike me cilësi të lartë, të personalizuara dhe jashtë sezonit.

Produktet kryesore:

– Modeli ndërkufitar “OPEN TOURISM” për një turizëm të qëndrueshëm

– Produkte dhe shërbime inovative turistike bazuar në përfshirjen e komuniteteve lokale

Partnerët e Projektit

Partneri kryesor

– Unione dei Comuni “Terre del Mare e del Sole”

– Fascia orientale della provincia di Taranto (IT)

– Kontaktet: Antonio Mezzolla – Unioneterremaresole@gmail.com

Partnerët e projektit

1. UnionedeiComunidelleSorgenti del Biferno (IT)

2. Fondazione Città del Libro onlus (IT)

3. Bashkia Fier (AL)

4. Qendra për Zhvillim Ekonomik dhe Marrdhenie Nderkombetare (AL)

5. Prijestonica Cetinje (ME)

Për më shumë klikoni PREZANTIMIN ose shikoni këtë artikull