Follow us:

QENDRA PËR ZHVILLIM
EKONOMIK DHE MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE

QEZHMN është një organizatë jofitimprurëse joqeveritare, e krijuar në Prill 2007, fillimisht me emrin ``Instituti për Dialog dhe Bashkëpunim``, me seli në Durrës, Shqipëri, dhe më pas u shndërrua në ``Qendrën për Zhvillimin Ekonomik dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare``.

Partnerët tanë

Akivitetet e fundit

Aktivitetet në të cilat marrin pjesë organizatat jofitimprurëse mund të ndihmojnë në ndërtimin e besimit të publikut ndaj jofitimprurësve, si dhe sa etike janë standardet dhe praktikat që ato ndjekin.

(English) “ECSYT – Enhancing Cooperation and Synergies of Transport in the Southern Adriatic PortsEnhancing Cooperation and Synergies of Transport in the Southern Adriatic Ports”- Round Table among the operators of the sector.

Kjo faqe nuk është e disponueshme në gjuhën shqipe.

(English) Study Visits in the port of Brindisi, in the framework of the ECYST Project INTERREG IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014/2020

Kjo faqe nuk është e disponueshme në gjuhën shqipe.

(English) FINAL CONFERENCE AND INCOMING EVENT OF THE ECSYT PROJECT – EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAM INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020

Kjo faqe nuk është e disponueshme në gjuhën shqipe.