Follow us:

QENDRA PËR ZHVILLIM
EKONOMIK DHE MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE

QEZHMN është një organizatë jofitimprurëse joqeveritare, e krijuar në Prill 2007, fillimisht me emrin ``Instituti për Dialog dhe Bashkëpunim``, me seli në Durrës, Shqipëri, dhe më pas u shndërrua në ``Qendrën për Zhvillimin Ekonomik dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare``.

Partnerët tanë

Akivitetet e fundit

Aktivitetet në të cilat marrin pjesë organizatat jofitimprurëse mund të ndihmojnë në ndërtimin e besimit të publikut ndaj jofitimprurësve, si dhe sa etike janë standardet dhe praktikat që ato ndjekin.

(English) Meetings continue with high school students from Tirana in regard to the project “Talking about the book”

Kjo faqe nuk është e disponueshme në gjuhën shqipe.

(English) Meeting with the writer Ylljet Alicka and high school students from Tirana in the framework of the Project “Talking about the Book” organized by the Municipality of Tirana and CEDIR.

Kjo faqe nuk është e disponueshme në gjuhën shqipe.

(English) INTEGRATED DEVELOPMENT OF LOCAL PRODUCTS

Kjo faqe nuk është e disponueshme në gjuhën shqipe.