Follow us:

CENTER FOR ECONOMIC
DEVELOPMENT & INTERNATIONAL RELATIONS (CEDIR/ QZHEMN)

CEDIR is a non-profit, non-governmental organisation, created in April 2007, originally named “Institute for Dialogue and Cooperation”, headquartered in Durres, Albania, and later transformed into the “Center for Economic Development and International Relations”.

Our Partners

Latest Activities

The activities a nonprofit is partaking in can help build the public's confidence in nonprofits, as well as how ethical the standards and practices are.

Qzhemn and the Open Tourism project focus on the development of tourism in the capital

https://www.youtube.com/watch?v=5vJekGvXr8w

INCOMING MISSIONS & B2B MEETING – ALBANIA “CULTURE ITINERARY” Albania, Tirana 10 – 11 May 2023

Within the frame of the project / OPEN TOURISM PLUS  – Increase cross-border cooperation strategies on water landscapes., in  Albania (Tirana, Durres, Berat),  on 11 May 2023, will be organized Icoming missions & B2B meting on “Culture Itinerary” In this activity it is forseen to participate around 40 stakeholders as  Tour Operators, Traveling Agencies, Cultural Managers part of the sectorial association “Albanian Organization of Tourism Enterprises”   The general objective of OPEN TOURISM PLUS is to test, validate and spread OPEN TOURISM output and […]

Virtual reality hall for visitors where they can experience 3D views of the underground city of Kukes

We are excited to announce that CEDIR in cooperation with Kukes Municipality has successfully completed Activity T2.5 of the Emounderground project, which is part of the Adrion program. The project has brought together partners from different countries of the Adriatic-Ionian region to explore and showcase the rich cultural heritage of underground cities. The aim of the project is to bring the underground city to life through the construction of a virtual reality hall, where visitors will be able to experience a 3D view and […]

QENDRA PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK & LIDHJET NDËRKOMBËTARE (QZHEMN) është një organizatë jofitimprurëse, joqeveritare, e krijuar në prill 2007, fillimisht me emrin “Instituti për Dialog dhe Bashkëpunim“, me seli në Durrës, Shqipëri, dhe më pas u shndërrua në “Qendrën për Zhvillimi ekonomik dhe marrëdhëniet ndërkombëtare“.

QZHEMN është një “think tank” dhe organizatë e pavarur kërkimore dhe këshilluese jo-fitimprurëse synon të sigurojë një mekanizëm për analizë objektive të politikave për zhvillimin ekonomik dhe ligjor, me fokus në zbatimin e sundimit të ligjit, të drejtat e njeriut, konkurrencën dhe tregun e lirë , bazuar në praktikat evropiane. Ideja e themeluesve ishte krijimi i një qendre të aftë për të bashkuar burimet njerëzore dhe punë me cilësi të lartë, në mënyrë që të ndikojë në zonën socio-ekonomike të vendit brenda proceseve integruese intensive me të cilat po përballet vendi ynë. Themeluesit, shumica e tyre punonjës me përvojë të mëparshme në ministri të ndryshme dhe institucionale duke filluar të besojnë se kapacitetet e profesionistëve të fortë dhe të aftë mund të mblidhen së bashku dhe të zhvillojnë idetë zbatuese me më shumë objektivitet që janë jashtë qeverisë në fushat e mbështetjes legjislative, ndërtimi i institucioneve dhe analiza e politikave.