Follow us:

CENTER FOR ECONOMIC
DEVELOPMENT & INTERNATIONAL RELATIONS (CEDIR/ QZHEMN)

CEDIR is a non-profit, non-governmental organisation, created in April 2007, originally named “Institute for Dialogue and Cooperation”, headquartered in Durres, Albania, and later transformed into the “Center for Economic Development and International Relations”.

Our Partners

Latest Activities

The activities a nonprofit is partaking in can help build the public's confidence in nonprofits, as well as how ethical the standards and practices are.

“ECSYT – Enhancing Cooperation and Synergies of Transport in the Southern Adriatic PortsEnhancing Cooperation and Synergies of Transport in the Southern Adriatic Ports”- Round Table among the operators of the sector.

Round table among the operators of the sector in the framework of the ECYST project . The objective of the ECSYT project, in fact, of which CEDIR is partner , is to strengthen cooperation and synergies in the transport sector in the ports of the southern Adriatic, falling within the area of the IPA CBC Interreg Italy-Albania- Montenegro, in order to create the best conditions to guarantee and promote sustainable transport.  

Study Visits in the port of Brindisi, in the framework of the ECYST Project INTERREG IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014/2020

In the framework of the ECYST Project, part of the Program INTERREG IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014/2020 The study visits took place in the port areas of Brindisi and in particular in the area of the inner port. Unique opportunity for discussion and exchange of good practices from a green perspective by creating cross-border connections

FINAL CONFERENCE AND INCOMING EVENT OF THE ECSYT PROJECT – EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAM INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020

Great success for the events of the project “ECSYT – Enhancing Cooperation and Synergies of Transport in the Southern Adriatic PortsEnhancing Cooperation and Synergies of Transport in the Southern Adriatic Ports”, organized by the National Confederation of Handicrafts and Small and Medium-sized Enterprises based in Brindisi (CNA Brindisi) as part of the INTERREG IPA CBC Italy – Albania – Montenegro 2014/2020 Program last 23 and 24 June 2022 in Brindisi. There were two events organized in the City of Brindisi by CNA Brindisi which […]

QENDRA PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK & LIDHJET NDËRKOMBËTARE (QZHEMN) është një organizatë jofitimprurëse, joqeveritare, e krijuar në prill 2007, fillimisht me emrin “Instituti për Dialog dhe Bashkëpunim“, me seli në Durrës, Shqipëri, dhe më pas u shndërrua në “Qendrën për Zhvillimi ekonomik dhe marrëdhëniet ndërkombëtare“.

QZHEMN është një “think tank” dhe organizatë e pavarur kërkimore dhe këshilluese jo-fitimprurëse synon të sigurojë një mekanizëm për analizë objektive të politikave për zhvillimin ekonomik dhe ligjor, me fokus në zbatimin e sundimit të ligjit, të drejtat e njeriut, konkurrencën dhe tregun e lirë , bazuar në praktikat evropiane. Ideja e themeluesve ishte krijimi i një qendre të aftë për të bashkuar burimet njerëzore dhe punë me cilësi të lartë, në mënyrë që të ndikojë në zonën socio-ekonomike të vendit brenda proceseve integruese intensive me të cilat po përballet vendi ynë. Themeluesit, shumica e tyre punonjës me përvojë të mëparshme në ministri të ndryshme dhe institucionale duke filluar të besojnë se kapacitetet e profesionistëve të fortë dhe të aftë mund të mblidhen së bashku dhe të zhvillojnë idetë zbatuese me më shumë objektivitet që janë jashtë qeverisë në fushat e mbështetjes legjislative, ndërtimi i institucioneve dhe analiza e politikave.